محمد خاندردی

دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست/سعدی

آرشیو برای دسته ’معرفی کتاب‘

دیروز کتابی به دستم رسید به نام “نشت نشا” که در خصوص پدیده فرار مغزها، نوشتاری را تدارک دیده است. متن کتاب آنقدر جذاب بود که سریع تمام این کتاب 100 صفحه ای رو خوندم. بحث فرار مغزها از اوایل دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد. در چند سال اخیر آنقدر مهاجرت به انواع کشورها مانند کانادا، آمریکا، استرالیا و حتی کشورهای اروپایی باب شد و افرادی مهاجرت می کردند که نمی شد آنها را مغز نامید و چند سالی بود که خودم به این پدیده عنوانِ “فرار شهروندان” اطلاق می کردم.

ادامه مطلب را بخوانید »

معرفی کتاب