محمد خاندردی

دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست/سعدی

آرشیو برای دسته ’تجارب پروژه‘

در این 10 سالی که دارم کار می کنم، سابقه نداشته پروژه ای دیده باشم که دچار بحران نبوده باشد. این پروژه هم از این موضوع مثتثنی نبود. بحرانی که پروژه پیمانکاران ایرانی معمولا درگیر آن هستند، بحران مالی است. مطالبات شرکت از کارفرمای عراقی رقم بزرگی است. کارگاه در حال تعدیل نیروها بوده و تعداد نفرات حاضر در کارگاه تقریبا یک سوم تعداد افراد در دو ماه پیش از این است. هزینه های بالاسری کارگاهی به این بزرگی بسیار سرسام آور بوده و فعلاً چاره ای جز تعدیل نیست. البته این تعدیل فعلاً گریبان ما را نگرفته ولی خدارو چه دیدی شاید فردا هم نوبت ما شد!

ادامه مطلب را بخوانید »

تجارب پروژه

سالهاست که عقب افتادن حقوق پرسنل در پروژه های عمرانی به امری رایج تبدیل شده است. نمی دانم این بدعت از کی شروع شده ولی هر چه رو به جلوتر می رویم مدت زمان تاخیرات بیشتر می شود. حال جالب آنست که این این موضوع هم برای کارفرما و هم برای کارمند یک موضوع حل شده است. یعنی وقتی می خواهی به پروژه ای بروی، میدانی که “دیگه سه چهار ماه تاخیر، رو شاخشه” !!!

ادامه مطلب را بخوانید »

تجارب پروژه