محمد خاندردی

دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست/سعدی

حدود 8-9 ماه پیش یه وبسایتی ایجاد کرده بودم برای مطالب تخصصی در زمینه مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مطالبی از این دست که در این سایت بود رو منتقل کردم به اون سایت و این وبسایت دیگه یه وبسایت در سایر زمینه ها (بصورت کلی و عمومی) خواهد بود.

پیروز باشید

دسته‌بندی نشده