محمد خاندردی

دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست/سعدی

اسفند پارسال، یک هفته قبل از روز درختکاری، 14 درخت در حیاط منزل کاشتم. از مرکبات بگیر تا گیلاس و انار و هلو و …

چون بلد نبودم، عمدتاً چاله هایشان گود شد و چند بار بارندگی باعث شد چند بار غرق بشن… مجبور شدم دو هفته پیش، از چاله بیارمشون بیرون و دوباره بالاتر چالشون کنم.

یکی از نهال های شلیل، بعد از این عملیات متاسفانه دار فانی رو وداع گفت! ولی بقیه روبراه هستند. البته مرکبات نمی دونم چرا همچین قبراق نیستند… حالا ببینیم به کجا می رسند…

روزنوشت