محمد خاندردی

دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست/سعدی

در این 10 سالی که دارم کار می کنم، سابقه نداشته پروژه ای دیده باشم که دچار بحران نبوده باشد. این پروژه هم از این موضوع مثتثنی نبود. بحرانی که پروژه پیمانکاران ایرانی معمولا درگیر آن هستند، بحران مالی است. مطالبات شرکت از کارفرمای عراقی رقم بزرگی است. کارگاه در حال تعدیل نیروها بوده و تعداد نفرات حاضر در کارگاه تقریبا یک سوم تعداد افراد در دو ماه پیش از این است. هزینه های بالاسری کارگاهی به این بزرگی بسیار سرسام آور بوده و فعلاً چاره ای جز تعدیل نیست. البته این تعدیل فعلاً گریبان ما را نگرفته ولی خدارو چه دیدی شاید فردا هم نوبت ما شد!

از وقتی قیمت نفت به یک سوم سقوط کرده، کل کشور های متکی به نفت دچار معضل ناجوری شدند. کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و بدتر از همه اینها ونزوئلا که دچار فلاکت است. عراق معضل دیگری نیز دارد. داعـــــش! بودجه عظیمی صرف مبارزه با آنان شده و خواهد شد. هنوز دومین شهر بزرگ عراق، موصل، در اختیار ایشان است و نیروهای ارتش و پیشمرگه و مردمی در حال آماده سازی برای حمله گسترده به آن شهر می باشند. در بیشتر کشورها، بهترین منبع برای صرفه جویی در مواقع بحران، بوجه طرح های عمرانی است. در این مواقع، بیکاری، به بحران ثانویه کشور تبدیل می شود.

 

تجارب پروژه